Monorenga

Tevens is er de monorenga. Bínnen de dichter zelf wordt door twee gesprekspartners een innerlijke dialoog gevoerd.

Er spreken twee (doorgaans zeer ervaren) ik-instanties met elkaar die o.m. indrukken, meningen, verschillen van inzicht, vreugdes, angsten uitwisselen.

Monorenga in het donker liggen ze

Foto: Henk van der Werff

Simon Buschman

hun veertig koeien
begrazen twee weilanden,
hun gestage gang;

in het donker liggen ze
als vriendinnen dicht bijeen

om de zoveel tijd
herkauwen, dag in dag uit,
kalven tussendoor;

soms dat noodlot: een stiertje;
alles is voor niets geweest

* * *

achter prikkeldraad
hun zachtmoedig naar ons kijken,
die stevige tong –

soms diep in ieder neusgat;
zó in dit leven koe-zijn

Dialogen – Monorenga’s


En terzijde plaatsvindt – Simon Buschman
Geen waartoe – Simon Buschman
Nomaden in de tijd, Reflectie Job Degenaar

Al dichterbij – Simon Buschman
Persoon en Personage – Simon Buschman
Kijk, daar is het, Reflectie Job Degenaar

De roerdomp, een sprookje – Simon Buschman
Ongewis – Simon Buschman
Zo het ging en gaat – renga Job Degenaar en Simon Buschman