Dialogen

Autofictie is de autobiografie van het gevoel.
Charlotte Mutsaers

Dialogen - Chartres

En almaar nader

Dialogen

Renga’s – Tanrenga’s – Monorenga’s

Dialogen - Simon Buschman

Welkom. Deze website bevat dialogen. Dialogen in drie van oudsher Japanse gespreksvormen: renga, tanrenga, monorenga. Zie hiertoe de drie inleidingen.

Tevens wordt uitgegaan van de wisselwerking tussen tekst & foto – Taal & Beeld. Zowel de tekst als de foto kunnen op zichzelf gelezen en bezien worden maar bewerkstelligen sámen een extra. En dat dankzij de ineenvlechting van ‘zien & zeggen’ – een synergie: samenwerking met een mééropbrengst.

Simon Buschman  (e-mail)
en vijftien rengadichters

Reflecties met foto’s
Job Degenaar
  (e-mail)

Vormgeving en foto’s
Henk van der Werff
  (e-mail)

Foto’s
René Rhee
  (e-mail)

Foto plein in Chartres
Theo Jager